uluslararası lojistik

Bölüm BaşkanıProf.Dr. Ramazan GÖKBUNAR (Başkan V.)
Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı
Araş.Gör. Ebru SÜRÜCÜ
Dış Ticaret Anabilim Dalı
Ulaştırma Ekonomisi Anabilim Dalı
*Bölüm henüz Öğrenci almamıştır, daha sonraki eğitim-öğretim yıllarında açılması planlanmaktadır.

ULUSLARARASI LOJİSTİK

  • ACTS
  • Erasmus
  • Studt in Turkey
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Facebook
  • İş Akış Şemaları
  • Görev TAnımları
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik