MİSYON-VİZYON-DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ:
Küresel ekonomiye, iş dünyasına ve teoriye hakim, etik ve insan odaklı anlayış sahibi, yenilikçi-girişimci-lider bireyler yetiştirmek. 
VİZYONUMUZ:
Küresel İnsan modelinin gereksinim duyduğu yetkinlikleri kazandıran, Uluslararası düzeyde tercih edilen bir Fakülte olmak. 
DEĞERLERİMİZ:
Çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlılık,
Şeffaflık,
Yenilikçilik ve Girişimcilik,
Adillik,
Bilimsel ve mesleki etik ilkelerine bağlılık,
Gelişim ve değişime açıklık,
Sosyal sorumluluk.
  • ACTS
  • Erasmus
  • Studt in Turkey
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Facebook
  • İş Akış Şemaları
  • Görev TAnımları
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik