DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

             *Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 13.11.2018 tarihli Toplantısında; Üniversitemizden mezun olan öğrencilere bir kereye mahsus ücretsiz verilen diploma, diploma eki ve onur belgelerini Üniversitemizden kaynaklanan hatalar hariç her ne sebeple olursa olsun tekrar basılmasını talep eden öğrencilerden ücret alınmasının uygunluğuna ilişkin karar için tıklayınız.

                * MEZUN Öğrencilerin Diploma ve benzeri belge talepleri hakkında bilgi için tıklayınız.

  • Pasaport Harcı Muafiyeti Başvurusu.


  • ACTS
  • Erasmus
  • Studt in Turkey
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Facebook
  • İş Akış Şemaları
  • Görev TAnımları
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik